Ustanovení na ochranu dat

Souhlas

Použitím naší webové stránky vyjadřujete souhlas se zde popsaným uložením a užíváním informací. Ochrana vašich osobních údajů při jejich získávání, zpracování a použití v souvislosti s vaší návštěvou na naší domovské stránce pro nás představuje naléhavý úkol. Vaše osobní údaje jsou chráněny v rámci zákonných předpisů. Dále zde najdete informace o tom, jaká data jsou během vaší návštěvy zaznamenána a jakým způsobem se použijí:

Detaily

1. Získávání a zpracování dat

Osobní data jsou zaznamenána jen v případě, že nám tyto údaje dobrovolně poskytnete, například v rámci poptávky nebo registrace. Jestliže uvedete svou e-mailovou adresu, budeme s Vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu. Vaši e-mailovou adresu však nepředáme třetím osobám. Můžete se kdykoli rozhodnout, že už od nás nechcete dostávat e-maily.

2. Použití a předání osobních údajů

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, budeme je používat jen k zodpovězení vašich dotazů, k realizaci smluv, které s Vámi uzavřeme, a k technické administraci.

Vaše osobní údaje jsou postoupeny třetím osobám nebo jinak předány, jen pokud je to nutné k realizace smlouvy – zvláště se to týká předání objednacích údajů dodavatelům –, pokud je to potřeba k zúčtování nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Máte právo Vámi udělený souhlas s účinkem do budoucna kdykoli odvolat.

Vymazání uložených osobních údajů bude provedeno v případě, že odvoláte svůj souhlas s uložením, že znalost osobních dat už není pro splnění účelu, který byl jejich uložením sledován, nutná, nebo je jejich uložení z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

3. Právo na informace

Na písemné požádání Vás budeme ochotně informovat o uložených údajích týkajících se vaší osoby.

4. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho užívání webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky vytvořené pomocí cookie (včetně vaší IP-adresy, která je však před uložením anonymizována metodou _anonymizeIp(), tak aby nebylo možné ji přiřadit) jsou přeneseny na server společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce určené pro provozovatele webových stránek a k zajišťování dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu. Google také tyto informace případně předá třetím osobám, jestliže si to vyžaduje zákon nebo jestliže třetí osoby tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají. Společnost Google nebude v žádném případě vaši IP-Adresu spojovat s jinými svými daty. Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížecího softwaru; upozorňujeme vás však, že v tomto případě nebudete eventuálně moci využívat všech funkcí této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které od vás společnost Google získala výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu.
Získávání údajů pomocí Google-Analytics můžete s účinností do budoucna zrušit, jestliže pro váš prohlížeč instalujete deaktivační nástroj (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Odkaz na jiné webové stránky

Webová stránka společnosti PREMA GmbH obsahuje odkaz na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za opatření k ochraně údajů nebo za obsah jiné webové stránky. Informace týkající se příslušného postupu při zabezpečování dat najdete na dotyčné stránce.